top of page
DEP 1_edited.jpg

Dermoterapia

Transdermaalinen (ihon sisäinen) hoitavien aineiden imeytys ei ole uusi keksintö, vaan se on ollut jo useamman vuoden käytössä mm. iontoforeesiin, elektroporaatioon ja ultraääniaaltoihin perustuvissa esteettisen kauneudenhoidon hoitolaitteissa. Kaikissa näissä teknologioissa on omat hyvät puolensa, mutta myös paljon rajoituksia ja käytännön heikkouksia. Neulaton dermoterapia kokoaa yhteen vanhojen teknologioiden hyvät puolet ja karsii pois negatiiviset sivuvaikutukset ja teknologian heikkoudet. 

Teknologiat dermoterapian
taustalla 

ionto.png

Iontoforeesi

Iontoforeesissa hoitavat aineet ionisoidaan ja menetelmässä hyödynnetään ionien negatiivista tai positiivista polariteettia, jossa eri varaukset vetävät toisiaan puoleensa. Sähkösykäysten avulla yhteen kerätyt ionisoidut hoitoaineet vedetään ihon kerroksiin kohti vastakkaisen varauksen ioneja. Heikkoutena tässä teknologiassa on elektrolyysireaktio, joka muuttaa ja laimentaa hoitavan aineen koostumusta ja sitä kautta myös vaikutusta. Lisäksi menetelmä toimii ainoastaan pienempien molekyylien kanssa (koko alle 10 000 daltonia).

Electroporaatio.png

Elektroporaatio

Elektroporaatiossa hoitoaineliuokseen johdetaan sähkösykäyksiä ja hoitavat aineet viedään ihon kerroksiin avautuvia nestekanavia pitkin. Elektroporaatiolaitteiden haasteena on usein sähkövirran ja imeyttämisen tason hallinta. Liian korkea sähkövirta saattaa aiheuttaa vakavia ihovaurioita ja/tai palovammoja, jos sitä ei ole erikseen estetty laitteen turvaominaisuuksilla. Lisäksi hoitokokemus koetaan usein epämukavaksi ja jopa kivuliaaksi. Myös ihon janoisuus vaihtelee todella paljon ja ilman tarkkuusannostelijaa siitä aiheutuu helposti aineshukkaa. 

Ultra sound.png

Ultraääni

Ultraääniaalloilla toimivien laitteiden toimintalogiikka perustuu myös ihon vesipohjaisiin kanaviin, joita laajennetaan laitteen tuottamilla värähtelytaajuuksilla. Menetelmän heikkoutena on hoitavien aineiden vaikutuksen rajoittuminen ihon pintakerroksiin ja sitä kautta myös hoitojen tulosvaikutus on yleensä suhteellisen lyhytkestoinen.

Dermoterapian kehitys

Dermoelctroporation

Dermoelektroporaatio

Dermoelektroporaatiossa hyödynnetään ihon omia nestekanavia hoitavien aineiden ja täyteaineiden imeyttämisessä elektroporaatioon verrattavalla käänteispolariteetin sähkösykäyksillä. Isona erona on kuitenkin se, että sähkösykäyksen keskimääräinen impulssiarvo on koko ajan laitteen hallinnassa ja suuntaa muutetaan reaaliajassa ihon impedanssiarvon (imeytymis-vastuksen) mukaisesti. 
DEP:piä käytettäessä ei ole myöskään tarvetta muuttaa hoitavan aineen koostumusta elektrolyysillä, erillisillä välittäjäaineilla tai esivaratuilla ioneilla, joten myös isoja makromolekyylejä (jopa 800 000 Daltonia) sisältävät hoitavat aineet ja täyteaineet pystytään tehokkaasti imeyttämään ihon syvempiin kerroksiin. Aineen positiiviset ja negatiiviset ionit säilyvät “kokonaisina”, joten myöskään hoitavien ainesosien vaikuttavat ominaisuudet eivät heikkene imeytyksen aikana. Tämä esteettisen kauneudenhoidon teknologioiden hyvien puolien yhdistelmä on Euroopan DEP-hoitoloissa nimetty dermoterapiaksi.

DEP.jpg

DEP:in taustat

DEP:issä yhdistyy usean nykyisinkin esteettisessä kauneudenhoidossa käytössä olevan teknologian hyvät puolet ja sen vuoksi erilaiset kasvohoitojen variaatiot ja yhdistelmähoidot ovat mahdollisia. Monipuoliset turvaominaisuudet ovat periytyneet DEP:in ensimmäisestä versiosta, joka kehitettiin lääkinnälliseen käyttöön USA:n markkinoille, jossa se sai myös FDA:n hyväksynnän vaihtoehtona pistoksilla tehtäville täyttöainehoidoille. Meillä käytössä olevan uuden sukupolven laitteen suunnittelun lähtökohtana on samat toiminnallisuudet, mutta laitteen teho ja muut ominaisuudet on kehitetty kauneudenhoitoalan uusien vaatimusten ja rajoitusten mukaan. Tätä ajatusmallia tukee myös hoidon neulattomuus ja sen mahdollistama miellyttävä hoitokokemus sekä nopea toipuminen. Hoitavien aineiden PH-arvoissa ei tapahtu odottamattomia vaihteluita tai muutoksia, joten myös ihoärsytyksen riski on minimoitu.

Macromolecyles

DEP-Menetelmä

Kun näihin ominaisuuksiin yhdistetään vielä yksilöllisesti hoitojen mukaan kehitetyt ja valitut hoitavat aineet ja täyteaineet, niin voidaan puhua DEP-menetelmästä. Asiakkaat arvostavat laadukkaita ja pitkäkestoisia tuloksia ja myös hoitokokemuksen miellyttävyys (ei mustelmia tai toipumisaikoja) on monelle positiivinen yllätys. DEP-menetelmän patentoitu ja palkittu salaisuus ja isoin ero perinteisiin ihonhoitoihin ja täyttöhoitoihin on pitkäkestoinen vaikutus ihon uudistumisprosessiin. Vaikuttavat aineet imeytetään haluttuihin ihokerroksiin, jossa ne stimuloivat ihon luonnollista kollageenin tuotantoa ja iho saa uutta elinvoimaa. Ihon luonnollisen uudistumisprosessin aktivoiduttua biorevitalisaation vaikutukset kertautuvat ja tehostuvat ensimmäisten viikkojen aikana ja se mahdollistaa hoidoille pitkäkestoisen vaikutuksen, jota ei saada aikaan perinteisillä täyttö- ja ihonhoitomenetelmillä. Nyt hoidoista ja niiden tuloksista pääsee nauttimaan myös valikoiduissa kumppanihoitoloissa Suomessa. 

Liity mukaan Deppitiimiin!

Kumppanihoitoloiden verkosto kasvaa tasaisesti, mutta vielä löytyy paljon vapaita alueita. Tutustu tarkemmin kumppaniohjelmaan ja kerro meille tarinasi!

bottom of page